Kominsur Kindlustusmaakler OÜ on 16 aastat
Sellel aastal tähistas Kominsur oma 16ndat sünnipäeva.

Ettevõtte tegevus sai alguse 2003.aastal, kui kokku sai väike grupp mõttekaaslaseid-professionaale merekindlustuse ja kahjukäsitluse valdkonnas.

Nüüd on Kominsur mitmeaastase ajalooga ja kõrgelt tunnustatud rahvusvaheline professionaalne kindlustusmaakler, kes teeb koostööd Lääne-Euroopa ja Venemaa kindlustusfirmadega ning Lloyd'si sündikaatidega.

Ettevõte on 16 aasta jooksul näidanud turul stabiilset kasvu ja arengut.

Me ei jää peatuma saavutatul ning rühime üheskoos edasi uute sihtide poole.

Täname oma kliente ja partnereid usalduse ning võimaluse eest olla meiega!


© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.