Eksperdid kindlustusseltside ja P&I klubide jaoks
Eksperdid kindlustusseltside ja P&I klubide jaoks
Ekspertiisiteenused kindlustusseltside ja P&I klubide jaoks:

 • juhtumi esmane hindamine ja edasise analüüsi jaoks teabe kogumine;
 • pädeva kahjukäsitleja või muu eksperdi, olenevalt juhtumi laadist ja keerukusest, määramine;
 • kahjukäsitleja esialgne analüüs, soovituste ja edasiste sammude väljatöötamine;
 • abi kahju lahendamisel;
 • aktiivne vahendamine ja abi vaidluste lahendamisel.

  © 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
  Kominsur / Estonia
  Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

  info@kominsur.ee
  +372 66 44 388

  KOMINSUR / Russia
  LLC "Kominsur Insurance"

  info@kominsur.ru
  +7 (812) 604 00 44

  KOMINSUR / Latvia
  Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

  riga@kominsur.lv
  +371 67 582 203

  Write Close
  Close
  Отправить запрос
  E-post
  Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
  Teie küsimus
  Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
  Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

  Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
  Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.