Isikukindlustus
Võtke ühendust
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Telefon
E-post
Teade sisu
Isikukindlustus
Äri algab nendest, kes äri teevad ehk igast firmatöötajast. Ärisuhtlusel maailmas ei ole piire ning osad tööprotsessid tekivadki välislähetusel viibides.
Ärireisi koostamine sõltub väga paljus osas lennugraafikutest ning muudest transpordiliikidest ja selleks, et vältida ettenägematuid lisakulutusi piletite väljavahetamise ,transiit lennu hilinemise või õnnetusjuhtumi tõttu ärajäänud planeeritud puhkuse on Teile abiks Reisikindlustus. Regulaarsete reiside puhul väljaspool Eestit on mõttekas vormistada korduvreisikindlustuse poliis. Antud poliis kehtib ühe kalendriaasta, kuid kindlustuskaitse katab vaid teatud välismaal viibimise aja, mis on poliisis ära märgitud.Tööülesannnete täitmisel võib ikka juhtuda mõni trauma ja õnnetusjuhtum. Traumeeritud töötaja osaleb minimaalselt tööprotsessides taastumise ajal. Õnnetusjuhtumikindlustuse minimaalseks kaitseks on väljamaksed surmajuhtumi või invaliidsuse korral. Lisakaitsetest võib valida: valuraha, päevaraha, ravikulud ehk meditsiinilised teenused, mida Haigekassa ei kata.


Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.
Reisikindlustus
Käesoleva avalduse põhjal edastame Teile reisikindlustuse pakkumise. Palun täitke kõik tärniga märgitud lahtrid ja kontrollige andmete õigsust! Lisaküsimuste tekkimisel võtame Teiega ühendust telefoni või meili teel.
Reisija(te) ees- ja perekonnanimi
Reisija(te) isikukood
Kehtivuspiirkond
Reisi kindlustusperiood
Reisi eesmärk (puhkus, töö, õppimine)
Kas soovite reisitõrkekindlustust? Kui jah, siis mis summa peale?
Kas soovite pagasikindlustust? Kui jah, siis mis summa peale?
Telefon
E-post
Erisoovid
Reisikindlustus
Reisikindlustus – reisi ettenägematute kulutuste kindlustus. Õigeaegselt vormistatud kindlustuspoliis tagab mitmekülgse kaitse nii reisi kui selle ettevalmistuse ajaks. Kindlustada on võimalik kolm põhiriski ning mõned lisariskid. Osad kindlustusseltsid pakuvad juba väljakujunenud, erineva kindlustuskaitsega, pakette.

Põhilised kindlustusriskid

 • Meditisiiniabikindlustus. Hüvitatakse kiirabi kulutused, mille põhjustas ootamatu haigestumine, krooniline haiguse ägenemine või reisil aset leidnud õnnetusjuhtum. Hüvitatakse arsti külastamise tasu, kulutused ravimitele, arstiabi, haiglaravi ning vajadusel haige transpordikulud. Ühtlasi kuuluvad hüvitamisele väljaminekud, mis on seotud reisi pikendamisega haiglas oleku tõttu ja vajadusel ka saatja elamis- ning transpordikulud.
 • Reisi tõrge või reisi katkestus. Kompenseeritakse välja ostetud piletid või teenused ning lisakulutused, mis on seotud piletite väljavahetamisega või uute piletite soetamisega. Ühtlasi hüvitatakse transiit lennu hilinemised või õnnetusjuhtumi tõttu ärajäänud planeeritud puhkus. NB! kindlustustingimuste kohaselt on poliis vaja vormistada varakult.
 • Pagasikindlustus. Pagasi kaitse varguse-, kadumise- ja vigastamise eest. Pagasi hilinemise korral hüvitatakse esmatarvete soetamise kulud.
Lisaks võib kindlustada:
 • Õnnetusjuhtumi reisi ajaks
 • Võimalikud kulutused juriidilise abi saamiseks
 • Tsiviilvastutuskindlustus kolmandate isikute ees reisi ajaks
 • Pagasi hilinemisele lisaks on võimalik kindlustada – spordi või ametliku vastuvõtu jaoks mõeldud riietuse ost või laenutus
 • Reisi ärajäämine vulkaanipurske tagajärjel (erandiks on mõlemad Islandi vulkaanid, mis aktiveerusid 2010 ja 2011 aastal)

Regulaarsete reiside puhul väljaspool Eestit on mõttekas vormistada korduvreisikindlustuse poliis. Antud poliis kehtib ühe kalendriaasta, kuid kindlustuskaitse katab vaid teatud välismaal viibimise aja, mis on poliisis ära märgitud. Poliisi vormistamiseks on vaja valida reisi piirkond: Venemaa, Skandinaavia maad, Euroopa, Kogu maailm ilma USA ja Kanadata või kogu maailm.

Juhul kui reisi eesmärgiks on töö või spordiga tegelemine, tuleb see eelnevalt läbirääkida.

NB! On oluline meeles pidada, et kindlustusjuhtumiks ei peeta transpordifirmade töötajate streiki!

Õnnetusjuhtumikindlustus
Me alati rõõmustame heade üllatuste üle, kuid pole valmis õnnetusjuhtumiteks, mis võivad aset leida iga hetk, näiteks tööülesannete täitmisel, professionaalse või harrastusspordiga tegelemisel. Loomulikult poliis ei saa ära hoida õnnetust, kuid aitab ületada finantsraskused, mis on väga oluline põhjus kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Õnnetusjuhtumikindlustuse minimaalseks kaitseks on väljamaksed surmajuhtumi või invaliidsuse korral:

 • Surmajuhtumi hüvitis makstakse välja siis, kui surmajuhtum on aset leidnud õnnetusjuhtumi tagajärjel ja kindlustusjuhtumist teatati samal päeval või hiljemalt 1-3 aasta jooksul.
 • Püsiv puue (invaliidsus) – püsiv terviseprobleem või kindlustusjuhtumi tõttu põhjustatud invaliidsus.
 • Lisakaitsetest võib valida:
 • Rahaline kompensatsioon tervisekahjustuse eest -hüvitatakse üks kord juhtumi kohta, rahalise hüvitise tabeli alusel.
 • Päevaraha – makstakse välja siis, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkis ajutine töövõimetus, mis kestab enam kui 7-8 päeva.
 • Ravikulud – meditsiinilised teenused, mida haigekassa ei kata (seotud õnnetusjuhtumiga!)

Riskiaste, kindlustuslimiidid ja kindlustuspreemiad sõltuvad järgnevatest teguritest:

 • Töökoht ja amet
 • Spordiga tegelemine (professionaalne- või harrastus sport)
 • Kroonilised haigused või varasemad õnnetused
 • Kindlustuskaitse kehtivusaeg: ööpäevaringselt, tööülesannete täitmise ajal, mittetööajal
 • Palgatase
Pakkumuse saamiseks palun täitke ära ankeet või võtke ühendust meie spetsialistidega.

Isikukindlustus
Isikukindlustus või töötajate tervisekindlustus – on sotsiaalse paketi üks olulisemaid komponente. Töötajate tervisekindlustus võimaldab tööandjal tagada alluvatele kvalifitseeritud ambulatoorse, haigla- ja hambaraviga parimates meditsiinikeskustes Eestis ja välismaal.

Kindlustatud töötaja saab reeglina kasutada ööpäevaringse vastuvõttu teenuseid, et saada konsultatsiooni, panna ennast kirja vajaliku spetsialisti juurde, soovikohase meditsiiniasutusse sobivaks ajaks või kutsuda valitsusvälist/spetsialiseeritud kiirabi meeskonda kohale.

Töövoog võib olla kaasatud vigastuste ja õnnetusjuhtumi ohuga. Õnnetusjuhtumikindlustuse minimaalseks kaitseks on maksete katmine surma ja invaliidsuse saamise puhul.

Täispakett sisaldab järgmiste riskide katmist:

Juhuslikud vigastused:
 • Kindlustatud isiku surm;
 • Kindlustatud isiku invaliidsuse kindlaksmääramine;
 • kindlustatud isiku ajutine töövõimetus;
 • kindlustatud isiku traumaatilised vigastused;
 • kindlustatud isiku haiglaravile paigutamine.
Kindlustuskaitse on jõus tavaliselt 24 tundi ööpäevas; kindlustuspiirkond - kogu maailm.

Erinevate kindlustusseltside pakkumised võivad olla üksteisest väga erinevad, puudetes teenuste katvuse, maksumuse, mugavuse ja muud. Et õiget otsust teha, valides isegi pärast paarpäevalist pakkumiste võrdlemist, on mõistlik pöörduda professionaalse sõltumatu kindlustusmaakleri juurde. Meie eksperdid annavad meelsasti nõu turul pakutavate kindlustustoodete kohta ning aitavad valida parima kindlustusvõimaluse, lähtudes teie individuaalsest vajaduses.

© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.