Veosekindlustus
Veosekindlustus
Käesoleva avalduse põhjal edastame Teile veosekindlustuse pakkumise. Palun täitke kõik tärniga märgitud lahtrid ja kontrollige andmete õigsust! Lisaküsimuste tekkimisel võtame Teiega ühendust telefoni või meili teel.
Kauba kirjeldus, kogus
Kauba saatmiskuupäev
Kuidas kaupa transporditakse?
Kauba marsruut
Kas kauba hoiustamis- ja mahalaadimisriskid on vaja kindlustada?
Kauba maksumus (dokumentide järgi), kas on vaja lisada 10% CIF väärtust?
Kindlustusvõtja nimi (kahjuhüvitise saaja)
Kas tegemist on akkreditiiviga? Kui jah, siis millised on panga nõudmised kindlustustingimustele ja poliisi vormistamisele?
E-post
Telefon
Erisoovid
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.
Veosekindlustus
Veosekindlustus aitab kompenseerida kahjustunud või kadunud kauba laadimisel, transportimisel, mahalaadimisel ja kui vaja, siis ka ladustamisel.

Veosekindlustusel on erinevad variandid:

  • Ühekordne veosekindlustus
  • Aastane poliis (Open Cover) regulaarsetele veostele kokkulepitud tingimustel aastase käibe põhjal. Open Cover kindlustus lihtsustab paberitööd ja mis veelgi olulisem, laiendab kindlustuskatet kõikidele kliendi saadetistele – veostele
  • Stock throughput Insurance – aastane kindlustuskate, mille alla lähevad kauba transport ja ladustamine. Kate hakkab kehtima kauba ostmise hetkest kuni vastutuse üleminemiseni kolmandatele isikutele, mis väldib võimalikke katkestamisi kindlustuskattes.
Hüvitamisele kuuluvad: veose kahjustumine või hävimine, päästetööde kulud, parandamine, tagaotsimine – inspekteerimine. Samuti võtab kindlustusandja enda kanda kulutused, mis võivad tekkida üldavarii korral.

Palun võtke ühendust meie spetsialistidega või täitke avaldus pakkumise saamiseks.

© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.