Veosekindlustus
Veosekindlustus
Veosekindlustus aitab kompenseerida kahjustunud või kadunud kauba laadimisel, transportimisel, mahalaadimisel ja kui vaja, siis ka ladustamisel.

Veosekindlustusel on erinevad variandid:

  • Ühekordne veosekindlustus
  • Aastane poliis (Open Cover) regulaarsetele veostele kokkulepitud tingimustel aastase käibe põhjal. Open Cover kindlustus lihtsustab paberitööd ja mis veelgi olulisem, laiendab kindlustuskatet kõikidele kliendi saadetistele – veostele
  • Stock throughput Insurance – aastane kindlustuskate, mille alla lähevad kauba transport ja ladustamine. Kate hakkab kehtima kauba ostmise hetkest kuni vastutuse üleminemiseni kolmandatele isikutele, mis väldib võimalikke katkestamisi kindlustuskattes.
Hüvitamisele kuuluvad: veose kahjustumine või hävimine, päästetööde kulud, parandamine, tagaotsimine – inspekteerimine. Samuti võtab kindlustusandja enda kanda kulutused, mis võivad tekkida üldavarii korral.

Palun võtke ühendust meie spetsialistidega või täitke avaldus pakkumise saamiseks.

© 2023 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ


info@kominsur.ee
+372 66 44 388

Kominsur Kindlustusmaakler Latvijas Filiāle


riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Close
Отправить запрос
Our website uses analytical cookies to improve the quality of service and to maintain visitor statistics. By continuing to use this site, you agree to their use.
AGREE