Kominsur Kindlustusmaakler OÜ ja ettevõtete grupp
Firmast
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ – on litsentseeritud kindlustusmaakler (Registrikood 11111547) 16-aastase ajalooga, registreeritud Eesti Finantsinspektsiooni poolt (http://www.fi.ee/?id=1779). Oma tegevusaja jooksul on ettevõte endale välja teeninud hea maine, töötades maailma kõige suurimate ja usaldusväärsemate kindlustusseltsidega nii Venemaal, Lääne-Euroopas ja kui ka Lloyd's'i sündikaatidega.
Alustasime me 2003 aastal spetsialistide rühmaga, kellel oli sel ajal juba piisavalt kogemust merekindlustuse ja kahjukäsitluse valdkonnas.

Sellest ajast alates ei ole me oma põhimõtteid muutnud. Me hindame põlvkondade järjepidevust ja korraldame oma tööd nii, et see vastaks kõige kõrgemale kvaliteedile, arenedes jätkuvalt, muutudes kindlustusturuga koos ning andes edasi oma kogemusi uutele töötajatele.

Me hindame kõrgelt professionaalsust, aktiivset eluhoiakut ja edule pürgimist, mis on alati olnud meie eduka arengu võtmeks ning on aidanud aastate jooksul saavutada tõelist usaldust klientidelt.
Tänapäeval spetsialiseerume meretranspordi, kaubavedude, finantsriskide, terminalide ja sadamaoperaatorite, ning samuti kinnisvara, vastutuse ja muude kindlustusliikide kindlustamisele.

Me pakume edasikindlustusteenuseid ning mitmete kindlustusandjatega riskide hajutamist / jagamist, teostame kindlustusmakse saamiseks nõudeõiguse töid ning pakume oma klientidele ja partneritele nõuandeteenust.

Kominsur Kindlustusmaakler OÜ – on ainuke kindlustusmaakler Balti riikides, kes on akrediteeritud Lloyd'si poolt enda nimelt riskide hindamiseks, kindlustuslepingute sõlmimiseks ja kahjude käsitlemiseks.

Ettevõtete grupi territoriaalne katvus: Eesti, Läti, Venemaa, Rootsi, Soome, Taani. Töötajate koguarv ületab 150 inimest.

Meie poolt pakutavate kindlustuskatete geograafia on igat liiki kindlustuse jaoks kogu maailmas, välja arvatud piirangud, mis on kehtestatud kindlustusliikidele kohalikel turgudel.

Meie eesmärk: kliendi huvide kaitsmine, nii kindlustusfirmade, kui kolmandate osapoolte ees; kliendi kindlustuskulude optimeerimine, kulude vähendamine kahjukäsitlusel või kindlustusjuhtumi toimumisel.
Meie töö
1
Kliendi kindlusriskide ekspertiisianalüüs
2
Kindlustuse alased soovitused ja konsultatsioonid
3
Kindlustamisel tehnilise dokumentatsiooniettevalmistamine ning riskide hindamine
4
Kindlustuslepingute kooskõlastamine ja haldamine
5
Kahju hüvitamise ja võimalike vaidluste lahendamine kuni kliendi kindlustushüvitise saamiseni
6
Edasikindlustus juhtivates edasikindlustusseltsides, riskide jagamine mitme kindlustusseltsi vahel ja teiste kindlustusvõimaluste kasutamine kliendi huvides
7
Kindlustusmaksete suuruse ja maksegraafiku optimeerimine
Meie ettevõtete grupp
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Peakorter Tallinnas

Tallinn | Estonia

Aadress: Villardi 22, 10136
Tel. +372 66 44 388
Faks +372 64 55 015
E-post: info@kominsur.ee
Sillamäe kontor

Sillamäe | Estonia

Aadress: Kesk 4 – 205 40231
Tel. +372 39 29 667
Filiaal Lätis

Riga | Latvia

Aadress: Kr. Valdemāra iela 118, 342 kab.
Faks +371 67 582 204
E-post: Riga@kominsur.lv

OÜ "Kominsur Insurance"

St Petersburg | Russia

Aadress: 191014, St. Petersburg,
st. Artillery, d. 1 letter A office 337
Tel: 8 (812) 604 00 44
E-post: info@kominsur.ru

Insurance Broker in Scandinavia
Fairwater Marine AB
Office in Stockholm

Stockholm | Sweden

Aadress: Norr Mälarstrand 34 | 112 20
Gothenburg Office

Gothenburg | Sweden

Aadress: Klippan 3 | 414 51
Helsinki Office

Helsinki | Finland

Aadress: Pohjoinen Rautatiekatu 15 B 10 | 00100
Copenhagen office

Copenhagen K | Denmark

Aadress: Store Kongensgade 49, 1. 3 | 1264

Insurance Agency "Nautilus"
Head office in Moscow

Aadress: 127055, Moscow, st. Lesnaya, 43, office 307
Tel: +7 495 135 47 45, + 7 499 973 23 94
E-post: info@nautilus-insur.ru
Vladivostok office

Aadress: 690001, Vladivostok, Ekipazhnaya st., 1
Tel: +7 914 791 9616
E-post: info@nautilus-insur.ru
Fairwater Rootsis
Fairwater Taanis
Nautilus Venemaal
Kominsur Venemaal
Kominsur Eestis
Kominsur Lätis
Fairwater Soomes
Nautilus Venemaal
© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.