Vastutuskindlustus
Iga äri vajab kindlustuskatet, vaatamata selle tegevusvaldkonnale. Ärikliendile pakume me järgnevaid Transpordikindlustuslahendusi:
 • Liikluskindlustus
 • KASKO
 • Laevad, mootorpaadid ja jahid
 • Raudtee veermik
 • Õhutransport


Liikluskindlustus
Käesoleva avalduse põhjal edastame Teile liikluskindlustuse pakkumise. Palun täitke kõik tärniga märgitud lahtrid ja kontrollige andmete õigsust! Lisaküsimuste tekkimisel võtame Teiega ühendust telefoni või meili teel.
Sõiduki reg nr
Sõiduki omaniku isikukood või reg.number
Sõiduki vastutava kasutaja isikukood või reg.number
Sõiduki mark ja mudel
Ehitusaasta
Võimsus KW
E-post
Telefon
Erisoovid
Liikluskindlustus
Liikluskindlustus on kohustuslik igale mootorsõidukile, mis on registreeritud ARK-s ja millega sõidetakse sõiduteedel. Liikluskindlustus hüvitab liiklusõnnetuses tekkinud kahjud süüdlase eest. Kahju võib olla tekitatud mitte ainult teisele sõidukile, vaid ka liiklusmärkidele, taradele ja muule kolmandate isikute varale. Lisaks varakahjule hüvitab liikluskindlustus ka süüdlasest autojuhi, jalakäija või jalgratturi ravikulud.

Standardne poliis kehtib ka väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa majandusruumi, näiteks Valgevenes, Iisraelis, Ukrainas, Venemaal, Moldovas, Türgis ja teistes riikides. Kuna kindlustuspoliis on eesti keeles, soovitame Teil reisides kaasa võtta "Rohelise Kaardi," mis on poliisi rahvusvaheline versioon ja kindlustusandja poolt tasuta.

Kaskokindlustus
Käesoleva avalduse põhjal edastame Teile kaskokindlustuse pakkumise. Palun täitke kõik tärniga märgitud lahtrid ja kontrollige andmete õigsust! Lisaküsimuste tekkimisel võtame Teiega ühendust telefoni või meili teel.
Sõiduki omanik
Kindlustusvõtja
Sõiduki registrimärk
Sõiduki mark ja mudel
Ehitusaasta
Võimsus KW
E-post
Telefon
Sõiduki lisavarustus
Muu
Erisoovid
Transpordivahendite kindlustus (KASKO)
Transpordivahendite kindlustus (ehk kasko, ehk vabatahtlik sõidukikindlustus) on mõeldud eelkõige sõiduki omanikele, kes lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele soovivad oma sõidukile täiendavat kindlustuskaitset. Sõidukikindlustusega kaitstakse oma sõiduk võimalike õnnetuste eest, näiteks juhul kui sõiduki juht on liiklusõnnetuses süüdi, juhul kui sõidukile jooksis ette metsloom või kukkus peale puu. Tavaliselt on sõidukikindlustuslepinguga kaetud kõik õnnetusjuhtumi, tulekahju, varguse, vandalismi ja ärandamisega seotud riskid. Sõidukid jägunevad järmistesse kategooriatesse:

 • sõiduautod,
 • pakiautod,
 • veoautod,
 • vedukautod,
 • haagised,
 • bussid,
 • mopeedid ja mootorrattad,
 • traktorid.
Kindlustusobjektiks on sõiduk koos sõidukile paigutatud osade ja varustusega. Täieliku kindlustuskaitse tagamiseks tuleb poliisile eraldi märkida erilimiidiga sõiduki osad, näiteks valuveljed, spoilerid, lisatuled, taksovarustus, vintsid, kängururauad, lisamaalingud, autosse paigutatud audio-, video- ja muu tehnika, jne. Standartpaketile lisaks on võimalik valida:

 • klaasi kindlustus,
 • asendusauto tagamine,
 • uue väärtuse kindlustus.
Töötades vahendajana kliendi ja kindlustusfirma vahel, kuid esindades kliendi huve, abistame klienti ka kahjukäsitluse ning hüvitise väljamaksmise kindlustusjuhtumi korral.

Raudteevagunite ja vedurite kindlustus
Raudteeveeremi kindlustus on vajalik nii selle omanikule, operaatoritele ja kindlustusobjekti finantseerimise puhul ka krediidiasutustele. Me pakume optimaalse kindlustuskatte Teie vagunitele, mahutitele, veeremitele, veduritele ja muule raudtee varustusele kahjustumise või hävimise vastu. Tavapoliisi võib laiendada ka lisariskide katteks.

Põhikate sisaldab järgmisi riske:
 • kokkupõrge, kokkuvarisemine, rööbastelt mahasõit, avariid teenindustes ja peatustes
 • tulekahju, plahvatus
 • loodusõnnetus
 • kolmandate isikute pahatahtlik tegevus

Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.
© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.