Kominsuri meeskond käivitab organisatsiooni flashmob'i #KominsurFlagToGo#KominsurFlagAroundTheWorld

Tingimused on lihtsad: tuleb saata pilt ettevõtte ametliku lipuga.

Meie flashmob'i esimene osaline oli Jekaterina Luzik, kindlustusmaakler.

Jekaterinal ning ta elukaaslasel õnnestus seada latt eriti kõrgele.

Esimene #kominsuri lipuga pilt on tehtud Elbrusi mäel.

No nii, vaatame, kelle kätte satub meie lipp järgmisena.

Jälgige flashmob'i meie sotsiaalmeedia kanalitel:

https://www.instagram.com/kominsur/

https://www.linkedin.com/company/kominsur-insurance-broker-ltd/

https://www.facebook.com/Kominsur-Kindlustusmaakler-O%C3%9C-380790285272027/

© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.