Kahju haldamine
Kahju haldamine
Kahjujuhtumi läbiviimine kahjuhüvitise väljamaksmiseni, "kuum liin", juuridiline tugi ja konsultatsioonid

Kahjujuhtumi toimumise puhul peab kindlustusvõtja pöörduma kindlustusandja poole kahjuhüvitise saamiseks. Me aitame klientidel ette valmistada kõik vajalikud dokumendid kahjuhüvitise koostamiseks, hindamiseks ja lahendamiseks.:
- võtame vastu kahjujuhtumi avaldusi
- informeerime klienti dokumentide nimekirjast, mida on vaja edastada kindlustusandjale kahjujuhtumi lahendamiseks,
- kontrollime üle kõik esitatud faktid ja hindame kahju suurust.

Samuti konsulteerime kliente seoses kommertsvaidlustega olenevalt tema tegevussfäärist:
- konsulteerime klienti vaidluse ja pretensiooni lahendamise võimaluste osas,
- esindame klienti pretensioonidega töötamisel, lähtume kliendi huvidest kolmandate isikute ees,
- valmistame kohtueelseid dokumente, et edastada määratud juristidele, kui osapooled ei jõudnud pretensiooni rahumeelse lahenduseni;

Meie klienditeeninduse sfäär hõlmab endas pretensiooni- ja konsultatsioonitööd.
© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.