Kahju haldamine
Kahju haldamine
Kahjujuhtumi läbiviimine kahjuhüvitise väljamaksmiseni, "kuum liin", juuridiline tugi ja konsultatsioonid

Kahjujuhtumi toimumise puhul peab kindlustusvõtja pöörduma kindlustusandja poole kahjuhüvitise saamiseks. Me aitame klientidel ette valmistada kõik vajalikud dokumendid kahjuhüvitise koostamiseks, hindamiseks ja lahendamiseks.:
- võtame vastu kahjujuhtumi avaldusi
- informeerime klienti dokumentide nimekirjast, mida on vaja edastada kindlustusandjale kahjujuhtumi lahendamiseks,
- kontrollime üle kõik esitatud faktid ja hindame kahju suurust.

Samuti konsulteerime kliente seoses kommertsvaidlustega olenevalt tema tegevussfäärist:
- konsulteerime klienti vaidluse ja pretensiooni lahendamise võimaluste osas,
- esindame klienti pretensioonidega töötamisel, lähtume kliendi huvidest kolmandate isikute ees,
- valmistame kohtueelseid dokumente, et edastada määratud juristidele, kui osapooled ei jõudnud pretensiooni rahumeelse lahenduseni;

Meie klienditeeninduse sfäär hõlmab endas pretensiooni- ja konsultatsioonitööd.
© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Call
Close
Close
Võta ühendust
Customers Support