Esimene rahvusvaheline Nordic Insurance Rendezvous 2019 konverents
28.märtsil toimus Tallinnas esimene Nordic Insurance Rendezvous 2019 konverents.

Üritusest võttis osa üle 70 külalise, 12 riigist ja 50 erinevast organisatsioonist.

Korraldajad: Kominsur Kindlustusmaakler ja Fairwater Marine Insurance Broker. Kaassponsorina esines East-West United Bank Luxemburgist.

Meie eesmärgiks oli kokku tuua laevaomanikud, kindlustusandjad, äriesindajad, kes on huvitatud merenduse kindlustusturust, praktiliste teadmiste omandamisest ja uute kontaktide loomisest ning soovivad veeta aega mitteametlikus keskkonnas ühes Euroopa vanimas ja kaunimas linnas.

Tagasiside näitas konverentsi kõrget korraldustaset ja osalejate huvi.

Loodame, et ka teine Nordic Insurance Rendezvous 2020 konverents möödub sama edukalt.

Kohtume juba järgmisel aastal.

© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.